Menu
0
Gratis levering vanaf €60 (NL: vanaf €80)
Grote maten
Persoonlijk advies & brafitting
Top klantenservice

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Talio bvba

Kattestraat 71, 9300 Aalst

BTW nummer: BE0683724888

Email: [email protected]

Tel: +32 53 80 02 27

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webwinkel van Talio, een BVBA met maatschappelijke zetel te Kattestraat 71, 9300 Aalst, BTW BE0683724888, (hierna 'Talio' genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de aangeboden producten online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webwinkel (“Klant”). De Voorwaarden zijn beschikbaar voor de Klant op de website van de webwinkel en bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel stemt de Klant in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Talio aanvaard zijn.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Talio niet. Talio is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Talio is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Talio kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Talio niet. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Talio. Talio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Teneinde tot een verkoopovereenkomst te komen zal de Talio webwinkel de volgende bestelprocedure aanbieden:

De klant zal gebruik kunnen maken van de volgende

 1. De klant selecteert de producten die hij wenst aan te kopen en plaatst deze in zijn winkelwagen
 2. De klant selecteert “bestelling afronden”. Dit brengt hem bij zijn winkelwagen waar hij de eerder geselecteerde producten terugvindt.
 3. In zijn winkelwagen heeft de klant nog de mogelijkheid om het bestelde aantal van zijn gekozen producten te wijzigen. De klant selecteert “winkelwagen bijwerken” om gewijzigde aantallen toe te passen.
 4. De klant kiest een van de aangeboden verzendmethoden
 5. De klant vult zijn persoonlijke gegevens in. Optioneel heeft hij de mogelijkheid om zich te registreren op de Talio site en deze persoonlijke gegevens te bewaren voor later gebruik in zijn persoonlijk profiel of, indien van toepassing, om zich aan te loggen en zijn eerder geregistreerde gegevens te gebruiken.
 6. De klant kiest een van de aangeboden betaalmethoden
 7. Indien de klant beschikt over een kortingscode, dan kan hij deze code vervolgens invullen en kiest hij “Toepassen” om de betrokken korting toe te passen.
 8. De klant geeft aan of hij wenst in te tekenen op de nieuwsbrief
 9. De klant accepteert de algemene voorwaarden
 10. De klant kiest de optie “Kopen”
 11. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode wordt de klant naar een webpagina gebracht van de betrokken betalingsoperator waar hij de betaling kan afronden
 12. Na de betaling komt de klant terug in de Talio webwinkel waar hij een overzicht krijgt van zijn bestelling en de details van zijn betaling
 13. Er wordt een bevestiging van de bestelling gestuurd naar het e-mailadres van de klant

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • Bancontact
 • Kredietkaart (Visa/Mastercard)
 • KBC/CBC Payment
 • Belfius Direct Net
 • ING Home’Pay
 • iDEAL

Voor het gebruik van deze betaalwijzen rekent Talio geen bijkomende kosten aan.

Talio is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Bij ontvangst van de bestelling zal Talio de volledigheid van de betaal- en leverinstructies nakijken. Bij acceptatie zal Talio de levering van de bestelde producten voorbereiden en deze vervolgens verzenden. Voor bestellingen die op de openingsdagen van de winkel en buiten het weekend voor 14u geplaatst worden, zal Talio alles in het werk stellen om deze verzending te laten plaats vinden op dezelfde dag. Voor bestellingen die ofwel later ofwel op weekend-, feest- of sluitingsdagen geplaatst worden zal alles in het werk gesteld worden om de verzending op de eerstvolgende werkdag te laten plaatsvinden.

Normaal gezien worden de bestelde producten bij de klant geleverd één dag nadat ze verzonden werden.

De levering van de bestelde producten is gratis voor bestellingen van meer dan 60 euro (80 euro voor Nederland). In het andere geval zullen volgende leveringskosten in rekening gebracht worden:

 • 2,95 euro voor de levering aan een bpost servicepunt
 • 4,95 euro voor de pakketdienst binnen België en 6,95 euro voor pakketdienst binnen Nederland

Het is eveneens mogelijk om bestelde producten af te halen in onze winkel te Aalst. Dit is steeds gratis, ongeacht de tegenwaarde van de bestelling.

Het minimum bedrag voor een bestelling bedraagt 20 euro.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door bpost en DHL.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Talio.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Talio was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Talio.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Talio te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Talio.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Talio via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van de volgende procedures:

De Klant kan zijn ondubbelzinnige verklaring van de uitoefening van zijn herroepingsrecht rechtstreeks richten aan Talio, bv. schriftelijk per post of e-mail. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Indien de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen. De procedure verloopt dan als volgt:

 1. De Klant geeft Talio kennis van de uitoefening van zijn herroepingsrecht en informeert Talio over het terugzenden van de producten.
 2. Talio stuurt de Kant een ontvangstbevestiging van de herroeping
 3. De Klant verpakt de terug te zenden goederen op een veilige en afdoende manier en regelt zelf de verzending naar Talio. De Klant draagt zelf alle kosten voor de door hem gekozen verzendingswijze.
 4. Van zodra Talio de retourzending ontvangt en verwerkt, zal ze over gaan tot het terugbetalen aan de Klant. Aangezien de Klant reeds de kosten van de retourzending gedragen heeft, worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Ongeacht de gekozen procedure heeft de Klant steeds de mogelijkheid om de goederen te overhandigen aan Talio op haar maatschappelijke zetel.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Talio heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Talio op haar maatschappelijke zetel. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Talio zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Wanneer de Klant de overeenkomst herroept, zal Talio alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen voor het betrokken product inclusief leveringskosten voor de initiële levering aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Talio op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. 

Bij verkoopovereenkomsten kan Talio wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Talio betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van hygiëneproducten en cosmetica die werden geopend

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Talio klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Talio.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Talio zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Talio is bereikbaar op het telefoonnummer +32 53 80 02 27, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Kattestraat 71, 9300 Aalst. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Talio beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Talio zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Talio bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van afgesloten overeenkomsten
 • Het verwerken van bestellingen
 • Het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Talio bv, Kattestraat 71, 9300 Aalst, [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Talio bv, Kattestraat 71, 9300 Aalst of mailen naar [email protected].

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelfverantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Talio heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Talio houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected].

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De webwinkel maakt gebruik van de volgende cookies:

 • ‘First party cookie’ van de webwinkel zelf. Dit is een technisch cookie dat door de website van de webwinkel zelf gebruikt wordt en dat tot doel heeft om de site optimaal te laten functioneren. Hieronder vallen bijvoorbeeld het bijhouden van instellingen die de Klant bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, het vooraf invullen van formulieren op basis van eerder verstrekte informatie en dergelijke meer.
 • Een ‘Third Party cookie’ van Google Analytics. Dit cookie dient om het gebruik van de website te volgen om zodoende de gebruikerservaring voor de Klant te kunnen verbeteren. Voor het gebruik van dit cookie zal de Klant eerst toestemming gevraagd worden. De Klant kan deze toestemming verlenen of weigeren via de website zelf, al waar hij eveneens een verwijzing naar deze policy vindt. Het niet accepteren van dit cookie zal het verder surfen op de website echter niet verhinderen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, dat uw gebruikservaring van de webwinkel hierdoor negatief kan worden beïnvloed of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Talio om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Talio. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Creative Commons license

measuring tape by Karkki from the Noun Project

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €60,00 en de verzending is gratis